top of page

מחדל זיהום מי התהום והכנרת

 גלישות של נוזלים רעילים מאתר תאנים

קבלני האתר ייבאו מחוץ לאגן הכנרת  פסולת תעשייתית, חקלאית, ואפילו פסולת רעילה האסורה במפורש להטמנה באתר. הם עשו זאת בניגוד להסכמות עם קק"ל ותוך הפרת תנאי הוועדה המחוזית. הם הותירו את היער עם פצע רעיל בנוסח רמת חובב. וזאת הם עשו במטרה לגבות עלויות גבוהות  מה'חיצוניים' (כרמיאל, סכנין, דיר חנא, עראבה, בתי הזיקוק, אזור תעשייה עכו, כרמל אולפינים, וכדומה), וזאת אך ורק כדי  להוזיל לעצמם את עלויות ההטמנה !

הרס היער, הטבע  והאוויר לא הזיז להם. הם זיהמו וממשיכים לזהם עד היום בגלישות נוזלי תשטיפים ובגז מתאן הנודד בקרקע סביב האתר.

ם    

תשטיפים.jpg
Capture.PNG

תוצאות המחדלשש (6)! בריכות ענק של תשטיפים רעילים במקום בריכה אחת. וכולן גולשות בגשמים במיוחד לנחל איילת השחר, נחל חצור, ונחל חסף.

סרטונים של הזיהום האקולוגי מגלישות הנוזלים הרעילים מששת הבריכות באתר תאנים ליער והנחלים, בדרך למי התהום. 

bottom of page