top of page

להלן מקבץ מהתלונות וההתראות הרשמיות שהוגשו במשך שנים נגד מזבלת תאנים. המכתבים מופיעים בסדר אקראי ללא רצף כרונולוגי. 

 

א.   21 (עשרים אחד) מכתבים לשרים, חברי כנסת, מנכל"ים וועדות ממשלתיות.

ב.   דו"חות וועדת המעקב למזבלת תאנים.

א.   21 מכתבים לשרים, חברי כנסת, מנכל"ים וועדות ממשלתיות:

 

מכתב 1 - מנהל קק"ל מרחב צפון על הפגיעה האקולוגית החמורה של המזבלה במרחב הירוק 

למרות זאת, אתר תאנים קיים כבר 33 שנה וב 2013 קיבל אישור לפעול עוד 3 שנים... הוא מקבל פסולת מחוץ לרשויות הסמוכות ומייבא פסולת מסוכנת...

מכתב 2 - שלמה כץ, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה מחוז צפון, על הליקויים במזבלה

מכתב 3 - לשר הפנים מר אברהם פורז, מקבוצת אזרחים מ 5 רשויות שונות

מכתב 4 - מר אמנון נחמיאס לשר גלעד ארדן, על מחדל הפסולת המסוכנת והסכנות הנלוות

מכתב 5 - ראש מועצת חצור הגלילית לשר גדעון עזרא על מפגעי הריח

מכתב 6 - עמותת אדם טבע ודין למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה' - דרישה לצו הפסקה מנהלי למזבלה בגין השריפה שפרצה במזבלה וכמעט גרמה להתלקחות ביער.

מכתב 7 - לחבר כנסת דב חנין  מחברי וועדת המעקב על מפגעי בריכות התשטיפים

 מכתב מקביל שנשלח לשר גלעד ארדן

מכתב 8 - נציגת איכות הסביבה חצור הגלילית, וחברת וועדת המעקב, למנכ"ל המשרד לאה"ס מחוז צפון

 מכתב 9 - עו"ד צבי כוחן להנהלת המזבלה, למבקר המדינה, לראשי מועצות, לחברי כנסת ושרים,  בשם עשרים (20) רשויות, עמותות ועסקים מהצפון, על מפגעי ומחדלי המזבלה 

מכתב 10 -  תלונת ח"כ דוד אזולאי לשר גלעד ארדן, והתרעה על מפגעי המזבלה

מכתב 11 - תשובת השר גלעד ארדן לח"כ אזולאי, עם הערה על ליקויים חמורים במזבלה

מכתב 12 - יו"ר ועד מקומי 'מצפה עמוקה למשרד המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הגליל והנגב: 

מכתב 13 - תגובה ותלונה ממשרד המשנה לראש הממשלה לשר שלום שמחון על סחבת בנושא:

מכתב 14 - דובר המשרד להה"ס מודיע ומתוודה לחדשות הוט על מפגעי המזבלה 

מכתב 15 - יו"ר המועצה חצור הגלילית, למנכ"ל משרד הפנים מחוז צפון על סרבנות וחוסר שקיפות של קבלני המזבלה: 

מכתב 16 - יו"ר ועד מקומי עמוקה לוועדת הסביבה והבריאות של הכנסת על המפגעים: 

מכתב 17 - מנהל מחלקת תכנון קק"ל מתלונן למתכנן מזבלת תאנים:

מכתב 18 - יו"ר וועדות איכות הסביבה של 3 רשויות בתלונה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה:

מכתב 19 - מכתב פתוח ממר דויד הרמלין לשר להגנת הסביבה, מר גלעד ארדן:

מכתב 20 - נציג מצפה עמוקה (שנת 2003), לראש אגף פסולת מוצקה, המשרד לא"הס, ירושלים: 

מכתב 21 - נציג מצפה עמוקה ל'מועצה הארצית', על הפגיעה בעתיד האזור בגין מפגעי המזבלה: 

בנוסף למכתבים אלו ועשרות מכתבים אחרים ועשרות התנגדויות בוועדה המחוזית, תושבים רבים מיישובי האזור פנו במשך שלושה עשורים, והתלוננו במאות טלפונים, לכל הגורמים במשרד להה"ס, אך לא רק שהמשרד לא נקט בשום צעד מהותי מול המזבלה, אלא שבמשך שנים רבות המשרד להה"ס היה הפטרון שלה ובמקום להגן על התושבים מהמזבלה, הוא הגן על המזבלה  מהתושבים. על כן בשלב מסויים התושבים הפסיקו לפנות למשרד להה"ס (מחוז צפון) בגין האדישות התמידית שלו והבגידה המבישה בתפקידו העיקרי - הגנה על הסביבה! 

גם גופים ממסדיים אחרים הרלבנטיים למפגעים, כמו הוועדה המחוזית ומשרד הפנים קיבלו תלונות, התראות, אזהרות ובקשות לגבי מפגעי המזבלה ביער ביריה על מכלול הסיכונים והמחדלים שלה, במשך למעלה מ- 30 שנה,

וגם מהם לרוב המכתבים לא התקבלה שום תשובה, וכשהתקבלה, כמעט תמיד התגובות היו אדישות, חסרות אכפתיות, עם ניסוח עמום ולא מחייב... 

 ב.   להלן דו"חות וועדת המעקב למזבלת תאנים:

(הדפים בהקמה)

bottom of page