top of page

מחדל בריכות התשטיפים!

מקומן של בריכות תשטיפים רעילות הוא ברמת חובב לא בלב אזור תיירות לאומי ויער היסטורי. בריכות רעילות אלו נבנו ללא היתרי בניה, שלוש מהן על גבי ערמות פסולת רעילה, ובמרחק של 500 מ' בלבד מחצור הגלילית ומצפה עמוקה, 900 מ' מתל חצור - אתר מורשת עולמית, ו-13 ק"מ מהכנרת....

זאת בריכת התשטיפים הרעילה הראשונה. היא קיימת ביער כבר 40 שנה !!
בריכת תשטיפים מס' 5
IMG_20190409_173821.jpg
בריכה 2-3_edited.jpg

בריכות תשטיפים מס' 2, 3

בריכות תשטיפים מס' 2, 3, 4

בריכות תשטיפים.jpg

המסמך משמאל מחייב את קבלני המזבלה לבודד את הקרקע המזוהמת ממגע עם מים...

בפועל, לא רק שהחומרים המסוכנים לא בודדו ממגע עם מים, אלא בריכות התשטיפים נבנו מקרקע מזוהמת זו ועל קרקע זו, במהלך פלילי ומסוכן!

 

לא רק רשלנות כלפי החובה להימנע ממגע עם מים, אלא ששתי שלוליות ענק שניקוו בגשמים בלב ערמת הפסולת המסוכנת, הורחבו ונבנו לבריכות הענק הרעילות! 

 ערמת הפסולת המזוהמת ממנה נבנית הבריכה

בונים את בריכות התשטיפים מערמות הפסולת המסוכנת, ועל גבי הפסולת ההמסוכנת האסורה במגע עם מים.

בריכות מס' 2 ו-3 היום. ערמת הפסולת המסוכנת 'נעלמה'... 

בריכת התשטיפים הראשונה מתוך 5

סרטון: טרקטור מכסה שלוליות מים בקרקע מזוהמת האסורה במגע עם מים...

הקירבה המסוכנת של המזבלה למי התהום... 10 ק"מ מהכנרת...

פצצת זמן ודאית לזיהום חמור של מי התהום והכנרת!

ריסוס הנוזלים הרעילים מבריכות התשטיפים לאוויר היער

זו בושה, טיפשות ומחדל סביבתי בלתי נתפס, שמעבר לקיום מפגע חמור כזה בלב הריאה הירוקה של המדינה, קבלני המזבלה היום מגבירים את הזיהום בריסוס הנוזלים הרעילים לאוויר הסביבה. 

 

זה אות קלון לכל ראשי המועצות הסובבות המפגינים חולשה, חוסר אכפתיות

ואימפוטנטיות בזויה לנוכח הרס המשאב הטבעי היחיד שלהם - יער ביריה!

bottom of page